פדואל ישוב קהילתי

שירותי משרד מזכירות (18/03/2019 10:46)
ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org