פדואל ישוב קהילתי
שירותי משרד מזכירות (10/10/2018 14:45)
ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org