פדואל ישוב קהילתי

רישום ומידע - טורניר סטריטבול תשע"ח

 | עדכון אחרון: 02/10/2017 12:26

פרטים בקבצים המצורפים:

טופס הרשימה ורשימת הקבוצות (יעודכן עם רישום הקבוצות)

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org