פדואל ישוב קהילתי

תוצאות וטבלת הליגה

| עדכון אחרון:  09/06/2014 17:08

רצ"ב התוצאות של משחקי ליגת השומרון - סיבוב ראשון, וטבלת הבתים.

הטבלה תעודכן עם התקדמות הליגה

 

בסוף הסיבוב הראשון שתי הקבוצות שתסיימנה אחרונות בבית העליון תרדנה לבית התחתון, ושתי הקבוצות שתסיימנה ראשונות בבית התחתון תעלינה לבית העליון.

הקבוצות שיסיימו במקומות 5 ו- 6 בבית העליון תתמודדנה כנגד הקבוצות שתסיימנה במקומות 4 ו- 3, בהתאמה על הזכות לשחק בבית העליון גם בסיבוב השני.

 

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org