פדואל ישוב קהילתי

רשימת השחקנים בקבוצה בשנת תשע"ד

| עדכון אחרון:  12/05/2014 10:36
מספר שם פרטי שם משפחה
4 יוסי פינץ
5 יונתן פוירשטיין
6 אבי לב
7 אלעזר מהלל
8 איתי ולנר
9 יחיאל טובול
10 אריאל לב
11 אופיר חוברה
12 דב איצקוביץ
13 עמיחי פישלר
14 ארז צ'אושו
15 יונתן גודמן
17 זוהר רוזנברג

 

ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org