פדואל ישוב קהילתי
לא נמצא סקר תלמוד תורה

אלבומי תמונות -

תלמוד תורה
אירוע סיום מבצע 'חנוכת המקדש'(9 תמונות)
ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org