פדואל ישוב קהילתי
גנים
מסיבת סיום גן לוטם תשע"ומסיבת חנוכה גן לוטם תשע"ומסיבת חנוכה גן לוטם התשע"המסיבת סיום גן ניצנים תשעדמסיבת חנוכה גן שיטה התשעדל"ג בעומר 2011מועדונית סוכות 2011
ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org