פדואל ישוב קהילתי

פייסבוק - תיירות גוש מערבא

 | עדכון אחרון: 24/12/2014 23:31

 

דף הפייסבוק לתיירות באזור היישוב:

 

תיירות גוש מערבא

ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org