פדואל ישוב קהילתי

חוברת מידע תיירות וטיולים בפדואל ובאזור

(15/12/2014 14:35)

מצורפת חוברת טיולים ומידע על האזור משנת תשס"ט.

בקרוב בעז"ה נפיק חומרים חדשים לטובת התושבים וציבור המבקרים באזור.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org