פדואל ישוב קהילתי

טלפונים חיוניים לשימושכם

 | עדכון אחרון: 21/10/2015 11:59

מזכירות   9330086

פקס           9328573

דוא"ל    mazkirut@peduel.org

מוקד חרום מוא"ז שומרון

1-700-700-106 

פקס. 02-9400358          

רבש"ץ        057-7565880

רכזת קהילה     052-7710127

kehilapeduel@gmail.com

רכז נוער   052-7710128

ספריה      9327538

מכולת פדואל     9094692

דת

לשכת הרב                      9330845

rav-peduel@neto.net.il

הרב מנשה יששכר          052-2241398

מקווה            9334677

תלמוד תורה        9326638 רק בשעות בבקר   

נעה כהן              050-8875082

שרות לאומי     9337725

קומונרית             052-3662856

מכינת "ארץ הצבי"

מזכירות          9332856

פקס.              9336402

עמישי             052-3291821

מוסדות חינוך

מעון               9325401

גן דגן              7166931

גן נורית          9379082

גן ניצנים         9325301

גן לוטם          9098530

גן שיטה         9336376

בי"ס פדואל            9091646

פקס. 9092911

מרפאה לאומית

פדואל                    9329769

בית-אריה                     08-9770800

מסמכים מצורפים להודעה זו:

ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org