פדואל ישוב קהילתי

רישום לפעילות נוער ומיני נוער תשע"ו

פרטי הילד:

בחרו פעילות/יות להרשמה:

אישור ההורים:

פרטי ההורים:

הערות:

ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org