פדואל ישוב קהילתי
לא נמצא סקר קבוצת הכדורסל של פדואל
ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org