פדואל ישוב קהילתי
לא נמצא סקר ועדת תלמוד תורה

אלבומים

סעודת אמנים ג' בנות ה'תשע"ד(3 תמונות)מסיבת חנוכה תשע"ו(32 תמונות)פעילות תלמוד תורה(1 סרטונים)סעודת אמנים ג' בנות התשע"ד(1 סרטונים)נטיעות ט"ו בשבט התשע"ד(1 סרטונים)
ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org