פדואל ישוב קהילתי

אלבומים

מועדונית(2 סרטונים)מסיבת חנוכה(1 סרטונים)גן ניצנים תשעד(1 סרטונים)מסיבת חנוכה גן לוטם תשע"ה(1 סרטונים)מסיבת חנוכה גן לוטם תשע"ו(1 סרטונים)מסיבת סיום גן לוטם תשע"ו(1 סרטונים)
ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org