פדואל ישוב קהילתי

אלבומים

משקפת נוף במרפסת של המדינה(12 תמונות)פסח תשע"ו במרפסת של המדינה(36 תמונות)המרפסת של המדינה(1 סרטונים)
ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org