פדואל ישוב קהילתי

דף ריכוז מסמכים/פרוטוקולים פדואל


פרוטוקולים - מזכירות

פרוטוקולים - ועדת דת

פרוטוקולים - ועדת ביקורת

פרוטוקולים - מינהלת האתר

ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org