פדואל ישוב קהילתי
ועדת ביקורת (11/01/2017 21:55)
ניתן להקרין סרטים ומצגות ,לא כולל מסך בינתיים . (מסך יש במועדון ובאולם שמחות )<BR/>ניתן לקבל את הברקו עם מערכת...
רועי ומירי עוז
ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org