פדואל ישוב קהילתי

____

פרטי הילד:

בחרו פעילות/יות להרשמה:

נרשמתי לרשימת פעילויות שנמצאת בטופס הנפרד (לסמן פה V)

אישור ההורים:

פרטי ההורים:

הערות:ד.נ. מודיעין 7194000
טל: 03-9330086, פקס: 03-9328573, דוא"ל: mazkirut@peduel.org